Cookie beleid vv Heino

De website van vv Heino is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaald, onverplicht niet vrijblijvend werk in georganiseerd verband voor een persoon of voor de samenleving. Zonder vrijwilligers zou Nederland verschralen. We dagen je uit om ons dorp Heino voor te stellen zonder vrijwilligers.
Ook vv Heino moet kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers. Het vrijwilligerscoördinaat van de vv Heino probeert daarin een rol te spelen:
– De juiste vrijwilliger op de juiste plek actief. Met meer mensen minder hoeven te doen, vele handen maken dat je het werk volhoudt.
– Iedereen die de vv Heino een warm hart toedraagt stimuleren om een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van de club.
– Overleg tussen het dagelijks bestuur, de voorzitters van alle commissies en het vrijwilligerscoördinaat
– Via de website en het clubblad de leden informeren over alle zaken die voor aanstaande en huidige vrijwilligers interessant zijn.
– Een volledig overzicht bijhouden van het aantal vrijwilligers en hun activiteiten.

Het vrijwilligerscoördinaat:
Voor informatie, tips, aanmelding en vragen
[email protected]  of bel 0572-393530

Wil je meer nieuws over vrijwilligers bij vv Heino, kies dan afzonderlijke pagina’s.

 

Laat onderstaande schema even op je inwerken en je beseft dat:

Samen vrijwilliger zijn meer mogelijk maakt

Wat is nodig om iemand te laten voetballen?  Wie doen dat?
De administratie verzorgt de inschrijving en meldt de speler aan bij de KNVB.  Ledenadministratie
De ledenadministratie en financiële administratie nemen de speler op in het bestand.  Penningmeester/secretariaat
De jeugdcommissie overlegt met de contactpersoon van zijn leeftijdscategorie in welk team de speler komt  Jeugdcommissie/contactpersoon/technische    commissie
De contactpersoon uit die leeftijdscategorie informeert de ouders, trainers en begeleiders. Hij informeert de speler wanneer en waar hij verwacht wordt.  Contactpersonen E t/m A/jeugdtrainers
De speler gaat trainen, de velden en kleedkamers voor zijn team worden ingepland. Dit wordt gepubliceerd op de borden en de website.  Accommodatiecommissie/planner velden en kleedkamers
De wedstrijdsecretaris meldt het team bij de KNVB en zorgt dat het wedstrijdschema bekend wordt via de leiders en website. Ondertussen is geregeld dat de speler via het kledingfonds zijn sporttenue krijgt.  Consul, wedstrijdsecretarissen/leiders/kledingfonds
Trainers en leiders verzorgen alles rondom trainingen en wedstrijden en hebben daarvoor contacten met diverse commissies.  Technische commissie/jeugdcommissie/    wedstrijdsecretariaat
Zaterdag moet bij uitwedstrijden vervoer geregeld worden, ouders worden ingeschakeld en zijn leiders aanwezig.  Leiders/ouders/jeugdcommissie
Bij een thuiswedstrijden is de kantine open met personele bezetting.  Kantinecommissie
De leden die sportparkdienst hebben maken de velden speelklaar, ontvangen bezoekers, staan paraat bij calamiteiten en houden algemeen toezicht.  Sportparkdienst/accommodatiecommissie
De wedstrijden moeten begeleid worden. Daarvoor zijn scheidsrechters nodig.   Deze (jeugd-)scheidsrechters worden opgeleid, daarna ingedeeld en ook begeleid.  Scheidsrechterscommissie/jeugd- en  seniorencommissie/planner wedstrijden/technische  commissie
De velden moeten onderhouden worden. Daarvoor zijn contacten met de gemeente nodig.  Accommodatiecommissie/dagelijks bestuur en VUT-ploeg
Kleedkamers worden schoongehouden en beheerd.  Accommodatiecommissie
Circa 140 jeugdleiders/trainers zijn betrokken bij het overleg met jeugdcommissie en technische commissie over indeling en begeleiding van spelers.  Technische commissie/jeugdcommissie/contactpersonen
In de winter zijn er heel veel evenementen voor de jeugd.  Evenementencommissie
Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse toernooien.  Evenementencommissie/toernooigroep
De website moet up to date blijven en het clubblad moet ontworpen en gedrukt worden. Daarnaast moeten er ook advertenties gezocht worden.  Webteam/clubbladredactie/sponsorcommissie
Er wordt alvast nagedacht over investeringen in de toekomst, moet er worden   uitgebreid en vernieuwd en hoe moet de financiering geregeld worden.?  Accommodatiecommissie/dagelijks    bestuur/sponsorcommissie
Om de contributie zo laag mogelijk te houden worden er sponsors gezocht, wordt oud papier ingezameld, loterijen en andere inzamelacties gehouden  Sponsorcommissie/oudpapiergroep/crazy sunday groep
Op de achtergrond zijn bestuur en voorzitters van commissies actief  Dagelijks en algemeen bestuur
Door het jaar heen zijn er diverse festiviteiten en activiteiten die eveneens een   gedegen voorbereiding vragen.  Evenementencommissie/kantinecommissie/  jeugdcommissie
vv Heino heeft de slogan “iedereen is welkom”  Werkgroep en vertrouwenspersoon
Zodra het jeugdlid senior wordt krijgt hij te maken met de senioren afdeling  Seniorencommissie

Nieuws over de VOG

Voetbalvereniging Heino is een vereniging voor iedereen die wil voetballen: iedereen is welkom. Voetbalvereniging Heino is meer dan voetbal alleen we staan voor sportief samenwerken en dat maken we waar met de elf basisregels van Fair play.

Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.

Als vereniging hebben wij een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Binnen onze vereniging kennen wij een vertrouwenspersoon en werken wij met gedragsregels. Dit is nodig, wij hebben immers te maken met een groot aantal (jeugd)leden. Maar ook met vele vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn voor onze vereniging en werken met deze grote groep minderjarigen.

Het is belangrijk dat wij als vereniging aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Daartoe heeft de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november 2018 besloten om, van de bestuursleden, de jeugdtrainers en de jeugdleiders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

Wij vragen een VOG aan vrijwilligers die werken met minderjarigen binnen onze vereniging en aan bestuursleden. Dit doen wij niet omdat wij geen vertrouwen hebben in onze vrijwilligers maar wij zien dit als een belangrijke preventieve maatregel.

Vrijwilligers binnen onze vereniging waarop dit betrekking heeft zullen persoonlijk worden geïnformeerd door de werkgroep VOG. De werkgroep VOG bestaat uit Marie Christien Zuidwijk (vertrouwenspersoon), Jeroen Hoppen (coördinator AVG), Marc Bomhof (ledenadministrateur), Anuschka Wagenmans (ledenadministrateur), Peter Vervloet (bestuur), Andrea van Tongeren (lid VOG), Irma Berghorst (lid VOG) en Joan Karin van Dam (lid VOG).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!